03/06/2016    Τι είναι τα refurbished προϊόντα

Refurbished είναι τα προϊόντα (συνήθως ηλεκτρονικά) τα οποία έχουν επιστραφεί στον κατασκευαστή η τον προμηθευτή για διάφορους λόγους. Τα refurbished προϊόντα είναι δοκιμασμένα για τη σωστή λειτουργία τους και ελεγμένα για τυχόν βλάβες πριν την πώλησή τους.

Τα refurbished προϊόντα έχουν δοκιμαστεί και έχει επιβεβαιωθεί ότι λειτουργούν χωρίς κάποιο πρόβλημα πριν την διάθεσή τους στους χρήστες. Τα refurbished προϊόντα μπορεί να είναι προϊόντα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν επιστραφεί από τους χρήστες ή μπορεί να έχουν παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα το οποίο όμως έχει διορθωθεί και έχει ελεγχθεί ότι έχει λυθεί.

 Άλλοι τύποι refurbished προϊόντων μπορεί να είναι:

  • Προϊόντα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί ως εκθεσιακά κομμάτια.
  • Προϊόντα τα οποία έχουν επιστραφεί όχι απαραίτητα λόγω βλάβης.
  • Προϊόντα τα οποία το κουτί τους είχε υποστεί κάποια ζημιά κατά την μεταφορά του.
  • Προϊόντα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως leasing και τα οποία έχουν επιστραφεί.
  • Προϊόντα τα οποία έχουν επιστραφεί για λόγους ανακύκλωσης.

Τα refurbished προϊόντα είναι συνήθως επώνυμες μάρκες και συνήθως παρέχεται εγγύηση για την σωστή λειτουργία τους. Οι λόγοι για να αγοράσει κανείς refurbished προϊόν είναι πολλοί. Τα refurbished προϊόντα είναι κατά πολύ οικονομικότερα συγκριτικά με το καινούργιο και μας δίνει τη δυνατότητα να αγοράσουμε υψηλών δυνατοτήτων υπολογιστές σε πολύ χαμηλές τιμές. Επίσης δίνει την δυνατότητα στις εταιρείες να αναβαθμίσουν τον εξοπλισμό τους και να καλύψουν τις ανάγκες τους με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.